ÖDEAL ÖDEME HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

1‐Taraflar

a. Yeşilce Mah. Destegül Sok. No:1/A Kağıthane-İstanbul adresinde faaliyet gösteren Ödeal Ödeme Kuruluşu A.Ş. (Ödeal),

b. Ad-soyad/unvan, adres, iletişim ve bu kapsamdaki bilgilerini, Ödeal uygulaması vasıtası ile paylaşan gerçek ya da tüzel kişi (SATICI),

2‐ Konusu

a. İşbu sözleşme, SATICI tarafından Ödeal’a ait uygulama üzerinden işyeri, ürün, hizmet ve kampanya tanıtımını yapması ve satış işlemlerinde Ödeal’a ait güvenli ödeme sistemlerini kullanması karşılığında, SATICI’nın Müşteri’lerine yapacağı satış işlemleri üzerinden doğacak ödeme hizmeti bedelini Ödeal’a ödemesi ve Ödeal’ın da bu işlemler için App Store, Google Play ya da web üzerinden indirilebilen uygulamayı çalışır şekilde SATICI’ya sunmasına ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

b. Üyelik bilgileri Uygulama üzerinden SATICI tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından SATICI’nın bu bilgileri hatasız, eksiksiz ve doğru girdiği kabul edilmektedir. Aksi halde bilgilerdeki değişiklik ya da bildirim yapılmadan değişiklik olması halinde SATICI’nın uğrayacağı zarardan Ödeal sorumlu tutulamaz.

3-Tanımlar

Müşteri: İşyeri’nden mal/hizmet alarak kredi/banka kartıyla ödemede bulunan gerçek ve/veya tüzel kişi,

Uygulama: Satıcı ve Müşteri’nin, sadece akıllı telefonlarını, tabletlerini veya web portallarını kullanarak kredi/banka kartı ile ödeme ve tahsilât yapabilmesine olanak sağlayan, Ödeal’a ait IOS veya Android tabanlı uygulama.

Banka: 5411 S. Bankacılık Kanun’u kapsamındaki tüm Mevduat, katılım, kalkınma ve yatırım bankalarını,

Banka kartı: Mevduat hesabı veya özel cari hesapların kullanımı dahil bankacılık hizmetlerinden yararlanmayı sağlayan kartı,

Kredi kartı: Nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı sağlayan basılı kartı veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarasını,

Ödeme Kuruluşu: Ödeme hizmeti sağlamak ve gerçekleştirmek için 6493 S. Kanun kapsamında yetkilendirilmiş tüzel kişiyi ve Ödeal’ı,

Alıcı: Ödeme işlemine konu fonun ulaşması istenen SATICI’yı,

Gönderen: Kendi ödeme hesabından veya ödeme hesabı bulunmaksızın ödeme emri veren MÜŞTERİ’yi,

Ödeme hizmeti kullanıcısı: Gönderen, alıcı veya her ikisi sıfatıyla belirli bir ödeme hizmetinden faydalanan gerçek veya tüzel kişiyi,

Ödeme hizmeti sağlayıcısı: 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankaları, elektronik para kuruluşlarını ve ödeme kuruluşları kapsamında Ödeal’ı,

Gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı: Banka’yı,

Ödeme emri: Ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme hizmeti sağlayıcısına verilen talimatı,

Yönetmelik: 29043 Sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Web Sitesi: http://ode.al

4‐Süre

Bu sözleşme, SATICI’nın uygulamaya kayıt olması ve üyelik aktivasyonunun tamamlanması ile başlar.

5‐ Hizmetlerin Tanımı

a. İşbu sözleşme, Uygulama’yı kullanarak işlem yapan gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanan SATICI’lar için düzenlenmiştir.

b. SATICI, uygulamanın indirilebilmesi ve kullanılabilmesi için gereken IOS, Android, ya da diğer mobil platform uyumlu akıllı telefonu üzerinden Ödeal uygulamasını indirmelidir. Uygulamanın çalışması için wi-fi ya da GSM bağlantısı üzerinden cihazın internete sorunsuz olarak bağlı olması, kart okuyucu için kamera bulunması, ses kaydı için mikrofon bulunması, lokasyon bilgisi için GPS alıcısı gerekir. SATICI sözleşmede belirlenen şartlarla gerekli bilgileri sisteme girerek kayıt olmalıdır.

c. SATICI, kayıt sonrasında bu uygulamayı kullanarak, ürün, hizmet ve kampanyalarının tanıtımını yapabilir, alt kullanıcı hesapları açarak çalışanlarının akıllı telefonlarına yükleyecekleri uygulama üzerinden satış yapmasını sağlayabilir. Ayrıca Uygulama’yı kullanarak satış yaptığı ürün veya hizmetin bedelinin Müşteri’den tahsilini işbu sözleşmedeki şartlar kapsamında sağlayabilir.

d. Ödeal; kart sahibi banka tarafından onay verildikten sonra işlem bedelinden ilgili kesintileri yapar ve bakiye bedeli SATICI’ya aktarır.

e. ÖDEAL tarafından SATICI’ya ilgili bakiye bedelin ödenebilmesi için,

1.      Müşterinin BKM Express ve benzeri 3. Kişilere ait uygulamaları kullanarak ödemeyi gerçekleştirmesi,

2.      Müşterinin 3D Secure yöntemi ile ödemeyi gerçekleştirmesi,

3.      Müşteri’nin tekrarlı ödeme talimatı vermesi,

4.      Müşteri’nin, banka / kredi kartını Uygulama üzerinde NFC okuyucudan veya cihaz kamerasından okutması ya da kart bilgilerini cihaza elle girmesi,

5.      Müşteri’nin Uygulamada çıkacak olan (varsa) onay ekranına imzasını atması, gerekmektedir.

f. SATICI’nın, kendi telefonu üzerinden Uygulamaya girdiği Müşteri’ye ait kişisel bilgiler, SATICI’nın telefonunda veya uygulamada veya hesabında kaydedilmez. Bu bilgiler sadece Ödeal’a ait sistemlerde ve/veya PCI DSS standartlarına uygun güvenli bir üçüncü parti firmanın sunucularında, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na ve yürürlükte olan ilgili diğer mevzuatlara uygun bir şekilde saklanır. Bu bilgiler otomatik olarak Ödeal ödeme sisteminin gerçekleştirildiği güvenli hesabın bulunduğu banka nezdinde Müşteri ve SATICI’nın ilgili talepleri doğrultusunda kullanılır.

g. SATICI, alt kullanıcı tanımlayarak çalışanlarını uygulama üzerinden kendi telefonlarını kullanarak satış yapmaya yetkilendirir ise, bu çalışanların satışı sonucunda, Ödeal, Müşteriler tarafından yapılacak ödemeleri SATICI’nın sisteme üye olurken tanımladığı banka hesabına aktarır.

h. Ödeal uygulaması ve ödeme sistemleri vasıtasıyla gerçekleştirilen ödemelerde para birimi kural olarak Türk Lirası olup, SATICI yabancı para birimi ile tahsilat yapmak istediği taktirde bunun onayını Ödeal’dan yazılı şekilde alacaktır. Para biriminin döviz cinsinden olması halinde uygulanacak döviz kuru Ödeal tarafından belirlenir. Bu kur her halde serbest piyasa döviz kurunun yüzde 5 artı veya eksisi aralığında olacaktır.

i. Ödeme işlemi; Müşteri’nin yaptığı ödeme esnasında kullandığı temassız, şifre girme gibi yukarıda (e) bendinde de sayılan, yöntemler ve bedelin, gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısından tahsiliyle onaylanır ve bu sebeple geri alınamaz. Ödeme işleminin azami tamamlanma süresi 45 gündür. Yönetmelik’in 43. ve 49. Madde hükümleri saklıdır.

j. Ödeme emrinin alınma zamanı, SATICI’nın faaliyet saatleridir.

k. İşbu sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek ödeme işlemleri için azami harcama limiti somut olayın şartları ve SATICI’nın performansına göre değişkenlik gösterebilir. Ödeal; azami harcama limitini tespit ve değiştirme hakkını saklı tutar. Bu durumda SATICI, Ödeal tarafından bilgilendirilecektir.

6‐ Tarafların hak ve yükümlülükleri

A. Ödeal’ın Hak ve Yükümlülükleri

1. SATICI’nın iş bu sözleşme ile düzenlenen yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde Ödeal, SATICI’ya ödeme almak için kullanacağı uygulamayı ve Ödeal’a ait sistemler üzerinden satış bedellerini tahsil etme imkânı sağlayacak ödeme sistemini sunar. Ödeal, hizmet bedelleri ve işlem oranlarını düzenli olarak hizmetin niteliğine göre web sitesinde ve/veya uygulamanın içinde ilan eder.

2. Ödeal, SATICI’ya sunduğu hizmetlerin özellik ve seçeneklerinin SATICI tarafından karıştırılması ya da yanlış algılanmasından kaynaklanabilecek hiçbir maddi veya manevi zarardan sorumlu tutulamaz.

3. Ödeal, içeriğini SATICI’nın oluşturduğu ürün, hizmet, işyeri ve kampanya tanıtım bilgilerini SATICI sisteme göndermeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz veya kullanıcı tarafından oluşturulmuş diğer içerikler için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. Ödeal, kullanıcı hesaplarını SATICI bu ana hatları ihlal ettiği için, Ödeal kendi veya kullanıcılarından herhangi birine zararlı olduğuna inandığı için durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. Eğer Ödeal bu hizmet karşılığında ücret almışsa bu durumda ücret iadesi yapılmaz.

4. Ödeal, SATICI’nın uygulamayı yasalara ve işbu sözleşmeye aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, SATICI ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. Ayrıca; ilgili veya benzer bir durumda Ödeal, gerekli yasal tedbirleri alma hakkına da sahiptir.

5. Elektrik ve şebeke hatlarında, uydu ve yer bağlantılarında, haberleşme alt yapı şebekesinde, sunucu veya cihazlarda olabilecek teknik arızalar nedeniyle Hizmet'in sağlanmakta olduğu sistemin çalışmaması halinde, arıza Ödeal teknik ekibince giderilmeye çalışılacaktır. Fakat bu süre zarfında, Hizmet'in sağlanamamasından dolayı ve/veya dosya, belge ve bilgi kaybı, kar veya müşteri kaybı halinde, Ödeal’ın herhangi sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Bu nedenle SATICI, Ödeal’dan herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Kullanıcılar cihazın çalınması, kaybolması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesinden dolayı Ödeal’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Ödeal, SATICI’ya sunulmakta olan Hizmet'in içeriğinde ve şartlarında, ödeme hizmeti bedelinin hesap oranlarında her zaman için değişiklik yapma hakkına sahiptir.

7. Ödeal, SATICI’nın kayıt esnasında Uygulama’da paylaştığı GSM, e‐posta, faaliyet/ikamet adresi veya benzeri adreslerinden herhangi birine yapılan bildirimler ile Uygulama üzerinden SATICI’ya yönelik yapılacak bildirimler, usulüne uygun yapılmış tebligat hükmündedir. Tarife, komisyon oran ve ücretleri, işlem limiti ve bu kapsamda sayılacak değişiklikler açısından da işbu madde düzenlemesi geçerlidir.

8. Ödeal, SATICI’ya Ödeal sistemlerinin kullanılması ile herhangi bir müşteri, kar, gelir, satış oranı veya sayı garantisi vermez. Bu sistemin kullanılması sebebiyle yaşanan müşteri, gelir, kar kayıpları ya da doğacak zararlardan Ödeal sorumlu değildir.

9. Ödeal, SATICI’lar ile diğer Müşteriler aralarında olan satın alma sözleşmelerinden, teklif sonucu oluşacak iş planı ve ücretlendirmesinden ve bu yolla oluşması muhtemel herhangi bir hukuki uyuşmazlık ya da zarardan sorumlu tutulamaz.

10.1 Satılan ürün ya da hizmetin, ayıplı olması durumunda ya da başka bir sebepten dolayı iadesi halinde yeni işlem Ödeal sistemi üzerinden yapılabilecektir. Ödeal’ın iade/charge back(ters ibraz) sebebiyle sarf etmek zorunda kaldığı ücreti ve beher charge back işlemi için ters ibraz işleme ücretini SATICI’dan mahsup etme veya tahsil etme hakkı saklıdır. Müşteri’ye ait kredi kartının sahte veya çalıntı olması ya da üçüncü kişi kart sahibinin rızası olmaksızın kullanımı gibi durumlarda ücret iadelerinden Ödeal sorumlu değildir. Bu tür iade işlemleri ticari ilişkinin tarafları olan SATICI ile Müşteri arasında olmakla beraber, SATICI’nın satışla ilgili gerekli bilgileri / belgeleri ilk talep halinde ve derhal Ödeal’a göndermesi gerekir.

10.2      SATICI’nın başlattığı işlemlere ilişkin olarak, işlemde aracı olan bankalardan iade veya charge back talebi gelmesi veya MÜŞTERİ’nin; ÖDEAL’a ürünü ve/veya hizmeti tam ve eksiksiz aldığını teyit etmemesi veya kart çıkaran banka tarafından MÜŞTERİ’ye ulaşılamaması hallerinde SATICI, işleme konu bedeli 1(bir) iş günü içinde ÖDEAL’a; nakden, defaten ve derhal ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde kapsamında ÖDEAL’ın ödemek zorunda kaldığı işlem bedelleri ile birlikte; ÖDEAL’a yönelebilecek her türlü cezai, hukuki ve idari yaptırım ile ÖDEAL’ın uğradığı/uğrayacağı maddi ve manevi her türlü zarardan, öncelikle ÖDEAL’ın doğmuş ve doğacak her türlü teminat ve alacak üstünde rehin, takas, mahsup ve hapis hakkı saklı olmak üzere, SATICI sorumlu olacaktır.

10.3      SATICI, işbu Sözleşme’deki borç ve yükümlülüklerine aykırılığı nedeniyle; ÖDEAL’a yönelebilecek her türlü cezai, hukuki ve idari yaptırım ile ÖDEAL’ın uğradığı/uğrayacağı maddi ve manevi her türlü zarardan, öncelikle ÖDEAL’ın; doğmuş ve doğacak her türlü teminat ve alacak üstünde rehin, takas, mahsup ve hapis hakkı saklı olmak üzere sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. Ödeal, SATICI’nın uygulama üzerinden hukuka ve ahlaka aykırı ürün, hizmet, mekân, reklam, kampanya, tanıtım gibi faaliyetlerini veya işbu sözleşmede yazılı yasaklı ürünlerin tanıtımını yaptığını tespit ederse veya bu konuda bir şüphe oluşursa, ya da resmi makamlardan / marka sahiplerinden bu yönde yazılı bir bilgilendirme gelirse Ödeal’ın, bu içeriği kaldırma, hesabı askıya alma, uygulamaya erişimini engelleme ve sözleşmeyi fesih etme hakları saklıdır.

12. SATICI ve ÖDEAL hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi‐işveren ilişkisi yoktur. İş bu sözleşme'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi‐işveren ilişkisi doğmaz.

13. Ödeme emrinin SATICI tarafından veya SATICI aracılığıyla verildiği gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ödeme işleminde, Ödeal, bu madde kapsamında sorumlu olup olmadığına bakılmaksızın, talep edilmesi halinde gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ödeme işleminin nedenlerini tespit eder ve sonucunu SATICI’ya bildirir.

14. SATICI tarafından Müşteri’ye sağlanacak mal/hizmetin teslim süresinin, tahsil tarihinden daha sonraki bir tarihe denk geleceği durumlarda ÖDEAL, söz konusu mal/hizmetin MÜŞTERİ’ye teslim edildiğini teyit edene kadar, ilgili işlem bedelini SATICI’ya aktarmama hakkını saklı tutar.

 

 

B. SATICI’nın Hak ve Yükümlülükleri

1. SATICI uygulama üzerinden yayınlanacak hizmetlerini ve ürünlerini belirlerken, Ödeal tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. SATICI, kendisine verilen hizmetleri ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişi ve firmalara devredemez. Aksi halde doğacak zararlardan SATICI sorumludur.

2. SATICI, Ödeal uygulamasına ait ödeme sistemini kullanarak satışa arz ettiği ve elden satış yaptığı ürünlerin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ya da mülkiyetini devretmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Müşteri’nin, işbu sözleşmede yazılı onay şekillerinden birini kullanarak Ödeal’a gönderdiği satış bedeli üzerinden BSMV dahil Ödeme Hizmeti bedeli kesildikten sonra, Ödeal, satışı yapılan ürün veya hizmete ilişkin bedeli, işlem bedeli Ödeal hesabına geçtikten sonra azami 3 iş günü içinde SATICI’nın Ödeal’a bildirdiği banka hesabına havale eder veya SATICI’nın kullanımına hazır hale getirir.

4. SATICI, sattığı veya Ödeal uygulaması üzerinden tanıtımını yaptığı mal ve hizmetlerin özelliklerinin doğruluğundan ve bu özelliklerle uyumluluğundan, ayıplı (gizli ayıp olsun olmasın) olmasından, ürün ve hizmetlerin niteliği, niceliği, adedi, fiyatı, kullanım şekline ilişkin tüm bilgilendirmeyi MÜŞTERİ ve üçüncü kişilere doğru yapmaktan sorumlu olduğunu, bu yükümlülüğü eksik ve hatalı ya da hiç yapmaması veya hukuka aykırı ve yalan beyanlarla yapılması durumunda oluşacak zararlardan SATICI’nın sorumlu tutulacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. SATICI, üçüncü kişilerin kişilik haklarına ve telif haklarına zarar verecek ürünleri, lisanssız ürünleri (oyun, yazılım ve benzeri), tescilli marka olan ürünlerin veya üçüncü kişi ve kurumlara yönelecek haksız rekabet içeren kampanya ve indirimlerin satışını yaptığı takdirde üçüncü kişiler nezdinde Ödeal bünyesinde doğacak zararlardan SATICI’nın sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. SATICI, gıda ürünleri, etkinlik bileti, kullanılmış giyim, kozmetik, tıbbi cihaz gibi sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ürün satışları gerçekleştirdiği takdirde bu ürünlerin satışı için gerekli kanunlara uyduğunu, ürünlere ilişkin kanunun öngördüğü izin ve onay sertifikalarının bulunduğunu, ayrıca bu ürünleri satmaya kanunen yetkili olduğunu aksi halde oluşabilecek tüm zararlardan ve tazminat taleplerinden kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. SATICI, iş bu sözleşmede belirlenen ve Ödeal web sitesinde de listeli olarak belirtilen yasaklı satışlara, gizlilik ve güvenliğe ilişkin hükümlere uymakla yükümlü olduğunu aksi halde doğacak zararlardan Ödeal’ın sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. SATICI ile Müşteri arasında gelişen ticari ilişki sırasında taraflarca elde edilecek gizlilik içeren bilgilerin ihlalinden, iş ilişkisi sırasındaki beyanlarından ve sonuçlarından SATICI Bu aşamada ve sonrasında doğacak zararlardan Ödeal sorumlu tutulamaz.

9. SATICI; MÜŞTERİ tarafından ödeme emrinin verilmesinde veya MÜŞTERİ kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da MÜŞTERİ adına sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi kişisel güvenlik bilgilerini içeren hassas ödeme verilerinin gizliliği ve güvenliği hususunda gerekli tüm önlemleri alacaktır.

10. SATICI; yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla hassas ödeme verilerinin, işbu sözleşme kapsamında hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacı dışında kendi nezdinde işlemeyecek veya kaydetmeyecektir.

11. SATICI; işbu sözleşmede belirtilen hizmetlerin sunulması esnasında herhangi bir şekilde MÜŞTERİ’lere ait hassas ödeme verilerinin güvenliğini zedeleyici bir durum ile karşılaştığında bu durumu vakit kaybetmeksizin ÖDEAL’a bildirecektir.

12. SATICI; Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markalar Yasası, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran SATICI’yı bağlayacaktır.

13. SATICI, Ödeal uygulamasını kullanarak satış yaptığı ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

14. SATICI, MÜŞTERİ veya MÜŞTERİ’nin bankası tarafından ödeme onayı verilmeyen ürün veya hizmetlerin satışını gerçekleştirmiş ise Ödeal’ın bu durumdan hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, ayrıca ödemesi MÜŞTERİ tarafından yapılmış olan ürün ve hizmeti müşteriye teslim etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

15. SATICI, Ödeal uygulamasını kullanarak satış yaptığı ürünlerin satışına ilişkin fiş, fatura ve benzeri belge düzenlemelerinden, bu belgelerin müşterilere tesliminden, satış ve bu tür belge işlemleri için gerekli vergi ödemelerinden, ticari defter kayıtlarının tutulmasından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

16. SATICI, sözleşme konusu Hizmet'in kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Ödeal’dan tazminat talep etmemeyi, ancak iş bu sözleşmedeki hükümlerden birini ihlal etmesi durumunda Ödeal’ın uğrayacağı zararları tazmin etmeyi peşinen kabul etmiştir.

17. SATICI, sattığı ürün ve hizmetlerle ilgili olarak ödeme öncesinde ya da sonrasında Müşteri veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan ve dava ve tazminat taleplerinden kendisinin sorumlu olduğunu peşinen kabul eder.

18. SATICI, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Müşteri'ye karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Müşteri ile arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten Ödeal’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul eder.

19. Ödeal, SATICI’ları lokasyonuna, sektörüne, ürün / hizmet gruplarına, müşteri yorumlarına, beğeni düzeyine, işlem hacmine, ücretli/ücretsiz reklam olanaklarına ve/veya başka tür algoritmalara göre sıralayabilir, listeleyebilir. SATICI herhangi bir şekilde listelemeye ve sıralamaya itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.

20. SATICI; işbu sözleşmede, Ödeal Uygulamasında ve web sitesinde yer alan bilgileri, Ödeal uygulaması vasıtasıyla gerçekleştireceği işlemler esnasında müşteriler ile paylaşacağını ve onları bilgilendireceğini, keza Uygulama vasıtasıyla gerçekleştireceği işlemler esnasında ses kaydı alınacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

21. SATICI, işbu sözleşmede düzenlenen bilgi ve koşullara erişim hakkına sahip olup, bu kapsamdaki yazılı talepleri, talebin Ödeal’a ulaşmasını takiben 30(otuz) gün içerisinde temin edilir.

22. SATICI; yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş ödeme işlemini öğrendiği anda derhal Ödeal’a gecikmeksizin –işbu sözleşmenin “Bildirimler” başlıklı 12 inci maddesinde belirlenen yöntemlerle- bildirmek zorundadır.

23. Kayıp veya çalıntı bir ödeme aracının kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle ödeme aracının başkaları tarafından kullanılması durumunda, müşteri, yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararın yüz elli Türk Lirası’na kadar olan bölümünden sorumludur. SATICI, Yönetmelik’in 44 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu tutulamaz. Müşteri; iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi ve bunu derhal ve yazılı olarak Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na bildirmesinden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu tutulamaz.

24. Müşteri’nin hileli davranması veya bildirim yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda, yetkilendirilmemiş ödeme işleminden doğan zararın tamamından MÜŞTERİ sorumludur.

25. Müşteri’nin ödeme hizmeti sağlayıcısının gerekli tedbirleri almamış olması, ödeme hesabını donduramaması ya da ödeme aracını kullanıma kapatamaması hallerinde ödeme aracının kullanılmasından doğan zarardan MÜŞTERİ sorumlu tutulamaz.

26. Müşteri’nin ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme emrinin alındığı tarihte derhal ve her halükârda en geç izleyen iş günü sonuna kadar ödeme işleminin tutarını SATICI’nın ödeme hizmeti sağlayıcısının hesabına aktarır. Yazılı sözleşme ile başlatılan işlemlerde bu süre bir iş günü uzatılabilir. Ödemenin gerçekleştirilmesi için daha uzun bir süre kararlaştırılması halinde bu süre ödeme emrinin alındığı tarihten itibaren dört iş gününü geçemez.

27. Ödeme emrinin MÜŞTERİ tarafından verildiği ödeme işlemlerinde, Müşteri’nin ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmesinden MÜŞTERİ’ye karşı sorumludur. Müşteri’nin ödeme hizmeti sağlayıcısı, SATICI’nın ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme tutarını –yukarıda düzenlenen 23’üncü madde doğrultusunda-aldığını ispatlaması halinde, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmesinden SATICI’nın ödeme hizmeti sağlayıcısı sorumlu olur.

28. Müşteri’nin ödeme hizmeti sağlayıcısının yukarıda düzenlenen 24 üncü maddeye göre sorumlu olduğu hallerde ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Müşteri’ye iade eder ve tutarın ödeme hesabından düşülmüş olması halinde ödeme hesabını eski durumuna getirir.

29. SATICI tarafından veya SATICI aracılığıyla başlatılan ödeme işleminde, SATICI’nın ödeme hizmeti sağlayıcısı ödeme emrini alıcı ile üzerinde anlaşılan süre içinde Müşteri’nin ödeme hizmeti sağlayıcısına iletir.

30. Ödeme emrinin SATICI tarafından veya SATICI aracılığıyla verildiği ödeme işlemlerinde SATICI’nın ödeme hizmeti sağlayıcısı ödeme emrinin –yukarıdaki 26 ıncı maddeye- uygun şekilde Müşteri’nin ödeme hizmeti sağlayıcısına doğru olarak gönderilmesinden SATICI karşı sorumludur.

31. SATICI’nın ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme işlemi tutarının hesabına geçtiği iş gününün sonuna kadar bu tutarı SATICI ödeme hesabına aktararak kullanımına hazır hale getirir. Sözleşmenin 6/A-14 hükmü saklıdır.

32. Ödeme emrinin SATICI tarafından veya SATICI aracılığıyla verildiği ödeme işlemlerinde, SATICI’nın ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme işleminin –yukarıdaki 28 inci maddeye- uygun olarak gerçekleştirilmesinden SATICI’ya karşı sorumludur. SATICI’nın ödeme hizmeti sağlayıcısı, kendi hesaplarına aktarılmasını müteakip ödeme işlemi tutarını derhal SATICI’nın hesabına aktarır ve kullanımına hazır hale getirir. Sözleşmenin 6/A-14 hükmü saklıdır.

33. Ödeme emrinin SATICI tarafından veya SATICI aracılığıyla verildiği ödeme işlemlerinde, SATICI’nın ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme emrini Müşteri’nin ödeme hizmeti sağlayıcısına doğru olarak gönderdiğini ispatlaması halinde, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmesinden Müşteri’nin ödeme hizmeti sağlayıcısı sorumlu olur. Müşteri’nin ödeme hizmeti sağlayıcısı ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Müşteri’ye iade eder ve ödeme hesabını eski durumuna getirir.

34. SATICI tarafından yetkilendirilmiş veya SATICI aracılığıyla başlatılan ödeme işleminde yetkilendirme sırasında ödeme işlemine ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen ödeme işlemi tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, Müşteri gerçekleşen ödeme işlemi tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. Alınan malın tüketilmesinden veya hizmetin alınmasından sonra geri ödeme talep edilemez. Ödeme hizmeti sağlayıcısı Müşteri’den talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını isteyebilir. Geri ödeme talebi, ödeme işleminin gerçekleştirildiği tarihten itibaren iki ay içinde yapılmalıdır.

35. Ödeme işleminin sözleşmede yer alan referans döviz kuruna uygun olarak gerçekleştirilmesi kaydıyla, Müşteri yukarıdaki 31. maddede düzenlenen koşulların oluştuğu iddiasını döviz kurundan kaynaklanan nedenlere dayandıramaz.

36. Ödeme hizmeti sağlayıcısı, Müşteri’nin geri ödeme talebini aldığı tarihten itibaren on iş günü içinde kabul ederek geri ödemeyi eksiksiz yapar ya da gerekçeleri ile birlikte reddederek başvurabileceği hukuki yolları bildirir. Bu hüküm 32’inci maddede belirtilen durumlarda uygulanmaz.

37. Taraflar; işbu sözleşmede düzenlenmiş olmakla birlikte, sözleşme konusu hizmet kapsamında olmayan ve kendilerini ilgilendirmeyen sözleşme maddelerinden dolayı sorumlu tutulmayacaklardır.

38. Ödeal, işbu sözleşme kapsamında gerek işyeri gerekse işlemler ile bağlantılı tüm kişisel ve ticari bilgileri iştirakleri ve grup şirketleri ile paylaşacaktır.

7‐ Yasaklı Satışlar

a. SATICI, iş bu sözleşmeyi imzalamakla, kanuna ve ahlaka açıkça aykırı ürün ve hizmetlerin satışının yasak olduğunu, aksi bir durumun tespiti ya da üçüncü kişilerce ihbarı halinde SATICI hesabının Ödeal tarafından derhal, haber vermeksizin, tazminatsız, süresiz olarak sonlandırılacağını, Ödeal’ın gerekli gördüğü hallerde SATICI'ya önceden uyarıda bulunmaksızın, SATICI hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

b. SATICI; burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere: Alım satımı devlet iznine tabi olan ürünleri izinsiz satmayacağını, çalıntı mal, seri numarası olmayan ürün, hisse senedi, tahvil, bono, insan organları, kaçak ve ithalatı yasak ürünler, kopya ve bandrolsüz ürünler, kültür ve tabiat varlıkları, promosyon ürünleri, sahte veya taklit ürünler, TV için şifreli yayın çözücüler, uyuşturucu madde ve kullanımını sağlayan araçlar, yanıcı ve patlayıcı maddeler, yasaklı yayınlar gibi ürün ve hizmetleri satmayacağını, keza alkollü içecek, ateşli silah ve bıçak, askeri teçhizat, canlı hayvan, pornografik içerikli ürünler, dinleme cihazı, maymuncuk ve kilit açıcılar, radar dedektörleri, şans oyunları biletleri, toplu elektronik posta adresi listeleri, Tütün mamulleri ve elektronik sigaralar gibi ürün ve hizmetleri ise ancak hazır olanlar arasında ve mevzuatın izin verdiği ölçüde gerçekleştireceğini, yine , www.ode.al/yasakli adresinde listelenen diğer ürün ve hizmetleri takip ederek, bu ürün ve hizmetlerin satışını ya hiç gerçekleştirmeyeceğini ya da mevzuatın izin verdiği ölçüde gerçekleştireceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

8‐ Askıya alma

a. Ödeal, SATICI’nın Ödeal hizmetlerinden faydalanarak gerçekleştirdiği hukuka aykırı fiilleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren SATICI’ya haber vermeden hizmeti durdurma ve/veya işyeri sözleşmesini sonlandırma hakkına sahiptir.

9‐ Ücret ve Faturalandırma

Ödeal, ücretsiz bir uygulamadır. Sadece uygulama vasıtasıyla işlem gerçekleştiren SATICI’lardan ödeme hizmeti bedeli alınır. Ödeal önceden haber vermeksizin uygulama veya site üzerinden alınacak hizmetlerde ileriye dönük olarak ücret değişikliği yapma hakkını saklı tutar. SATICI iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder. Değişiklik söz konusu olduğunda Ödeal, bu yeni düzenlemeyi SATICI’ya işbu sözleşmenin 12. Maddesinde belirtilen yöntemlerinden biriyle ya da uygulama üzerinden duyuracaktır.

10‐Gizlilik, Güvenlik ve Kişisel Verilerin Korunması

ÖDEAL, SATICI’lara ilişkin bilgileri, aşağıdaki düzenlemeler haricinde ve müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırmaz. Bu verilerin gizlilik ve güvenliği ile ilgili hususlar aşağıda düzenlenmekle taraflar arasında kabul edilmiş sayılır.

a. Elektronik posta adresi, adres/iletişim bilgileri, kimlik numarası ve banka hesabı numarası gibi finansal bilgiler, SATICI’nın uygulama üzerinden gerçekleştireceği faaliyetlerine istinaden, gerçekleşen satma ve satın alma gibi işlemlere ilişkin bilgiler, satılan ürünlere ilişkin bilgiler, fatura bilgileri, ses ve görüntü kayıtları, sistem yönetimi ile yapılan yazışmalar, Akıllı cihazlar/ Bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfaya gelen ve gidilen trafik bilgileri, ad data/reklam yayınları ile ilgili veriler, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri, Demografik ve navigasyon verileri gibi diğer şirketlerden alınan bilgiler; Üçüncü kişilerden sağlanan ek bilgiler ve sabit sürücünüze yerleşen çerezler Ödeal tarafından toplanan bilgilerdendir.

b. Ödeal tarafından toplanan bu bilgiler, SATICI için kullanıcı desteği ve hizmetlerini sağlamak, uyuşmazlıkları ve uygulamadaki aksaklıkları gidermek, yasaklanmış ve kanuna aykırı faaliyetleri tespit etmek, tanıtımları ve hizmetleri kişiselleştirmek, hedeflenen pazarlama kanalları ile SATICI’ya alanıyla ilgili bilgiler vermek, bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla kullanılır.

c. SATICI, Müşteri’ye ait, başta banka, hesap ve kredi kart bilgileri olmak üzere, 6698 S. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sayılacak bilgileri, 6698 S. Kanun’un müsaade ettiği ölçü ve amaçlar dışından hiçbir şekilde kendi bünyesinde kaydetmeyeceğini, saklamayacağını, çoğaltmayacağını, aksi halde bunun suç sayılacağını ve Müşteri’nin ve Ödeal’ın bundan doğacak zararlarını ödemekle yükümlü olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

d.SATICI, Sisteme giriş yapmak için belirlediği şifre veya diğer kişisel bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla sorumludur. Aksi halde hesap üzerinde kontrol kaybedilmesinden veya SATICI adına başkaları tarafından yapılan işlemler sonucunda SATICI’nın uğrayacağı zararlardan veya üçüncü kişiler tarafından talep edilecek zararlardan Ödeal sorumlu değildir.

e. Ödeal, uygulama üzerinden başka üçüncü taraf sitelere bağlantı linki verebilir ya da reklam yayınlayabilir. Bu durumda üçüncü taraf sitelerdeki kullanıcı ve hesap bilgileri güvenliğinden Ödeal sorumlu değildir.

f. Ödeal, SATICI’ya ait verilerin yetkisiz erişimlere ve açıklamalara karşı korunması için gerekli tüm önlemleri almaktadır. Ancak, Ödeal’ın SATICI verilerinin gizliliğini korumak için tüm önlemlerine rağmen, kötü niyetli kişiler ve zararlı yazılımlar sebebiyle, kişisel bilgilerin her zaman gizli kalacağı yönünde bir söz vermek mümkün değildir. Bu sebeple SATICI, kişisel bilgilerini, şifre ve hesap bilgilerini; sisteme tanımladığı alt kullanıcılar ve çalışanları, müşteriler veya üçüncü diğer kişilerle paylaşması durumunda oluşacak zararlardan Ödeal sorumlu değildir.

g. SATICI, 6698 S. KVKK hükümlerini ve buna ilişkin alt düzenlemeler de dahil olmak üzere, kişisel verilerin tabi olduğu/olacağı ilgili tüm mevzuat hükümlerine uyacağını, ilgili mevzuatın belirlediği/belirleyeceği tüm önlemleri, tedbirleri ve gereklilikleri tam, zamanında ve gereği gibi yerine getireceğini, Müşteriler’den elde edeceği ve 6698 S. Kanun kapsamında “kişisel veri” olarak kabul edilecek her türlü veriden dolayı, Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan “veri sorumlusu” sıfatını üzerinde bulundurduğunu  kabul, beyan ve taahhüt eder.

h. SATICI, Ödeal’a aktardığı her türlü kişisel veriyi, KVKK’na ve mevzuata uygun yollarla elde ettiğini ve işlediğini, bunları birbirlerine aktarmak için ilgili kişileri KVKK’nın 10. ve 11. Maddesindeki hakları konusunda bilgilendirdiğini, bu verilerin paylaşılması, taraflar arasındaki sözleşme kapsamında kullanılması ve yurt içine ve/veya yurtdışına her türlü gerçek ya da tüzel kişiye aktarılması için gerekli tüm izinleri aldığını, izni iptal olan kişisel verileri gecikmeksizin bildireceğini; bu verileri sadece taraflar arasındaki sözleşme amacı ve kapsamında kullanacağını, kabul beyan ve taahhüt eder.

i. SATICI, 6698 S. KVKK hükümlerini ve buna ilişkin alt düzenlemeler de dahil olmak üzere, kişisel verilerin tabi olduğu/olacağı ilgili tüm mevzuat hükümlerine uyacağını, ilgili mevzuatın belirlediği/belirleyeceği tüm önlemleri, tedbirleri ve gereklilikleri tam, zamanında ve gereği gibi yerine getireceğini MÜŞTERİ’lerden elde edeceği ve 6698 S. Kanun kapsamında “kişisel veri” olarak kabul edilecek her türlü veriden dolayı, Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan “veri sorumlusu” sıfatını üzerinde bulundurduğunu  kabul, beyan ve taahhüt eder.

j. SATICI, 6698 S. Kanun’a ve bu kapsamda düzenlenen sözleşmesel yükümlülüklere aykırı davranması nedeniyle doğacak her türlü idari para cezası veya zararı derhal ödeyeceğini/üstleneceğini ve hukuki uyuşmazlıkları da direkt üstlenerek Ödeal’ın bunlardan ayrı tutulmasını sağlayacağını kabul ve beyan eder.

11‐Fikri Mülkiyet Hakları

a. Ödeal’a ait ticari markanın, ticari görünümün, ünvanın, logonun, uygulamanın (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm bileşenleri Ödeal’a aittir ve her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know‐how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

b. SATICI, bu unsurları yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz veya başkasının erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, Ödeal ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Ödeal’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

12‐ Bildirimler

a. SATICI, Sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için sisteme üye olurken beyan ettiği posta adreslerinin yasal ikametgâh olarak kabul edileceğini ve bu adrese yapılmış tebligatların yasal tebligat ile aynı sonuçları doğuracağını, herhangi bir adres değişikliği halinde 5 gün içinde Ödeal’a bildirmezse eski adrese yapılan tebligatların yasal olarak geçerli sayılacağını kabul eder.

b. Ödeal sözleşme süresi içinde SATICI’ya tahsis ettiği ya da SATICI’nın üye kayıt işlemi sırasında Ödeal’a kendi bildirdiği GSM numarası, elektronik posta adresi, faaliyet/ikamet adresine veya uygulama üzerinden SATICI profiline mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi ve sair mesaj gönderebilir. SATICI söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. SATICI’ya yapılacak bilgi ve bilgilendirmeler, her somut olayın koşuluna göre gerçekleşir. Söz konusu bilgi ve bilgilendirmeler, Ödeal adına Ödeal’ın altta belirtilen elektronik posta adresi ve telefon numarası üzerinden yapılacaktır. Bunun dışında Ödeal, hizmetin kapsamında SATICI’nın bilgi alışverişinde bulunacağı sorumluları ve ihtiyaç duydukları takdirde yardım alabilecekleri kişileri ve iletişim bilgilerini (e-posta, ofis tel, cep tel vs) SATICI’ya ayrıca yazılı olarak bildirecektir. Değişiklikler olması halinde bu durum SATICI’ya yine yazılı olarak bildirilecektir.

Ödeal tarafından, SATICI’ya yapılacak bildirimler için, SMS, e-posta, iadeli taahhütlü posta, web sitesi, noter ve çağrı merkezi kanalları kullanılabilecektir. Bu şekilde yapılacak bildirimler bizzat İşyeri’ne yapılmış sayılacaktır. Bu kapsamda Ödeal’a ait iletişim bilgileri şu şekildedir;

Mail                        : info@ode.al

Telefon                : 0850 200 00 22

Ödeal Web Adresi         : http://ode.al

13‐ Fesih

a. İşbu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, TARAFLAR’dan biri tarafından fesih ihbarı ile sonlandırılana dek devam eder.

b. SATICI işbu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde, işbu uygulamaya kayıt olurken beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yasaklı ürünleri Ödeal platformunu kullanarak satışa sunduğu takdirde, Ödeal sistemlerini tersine mühendislik ya da benzeri yöntemlerle kötüye kullandığı takdirde, kendisi için oluşturduğu SATICI profilini başka bir gerçek ya da tüzel kişiye devrettiği ya da kullandırdığı takdirde, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz ettiği takdirde, Ödeal tarafından SATICI üyeliğinin askıya alınma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, Ödeal hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

c. Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında SATICI; kalan süreye bakılmaksızın hiçbir ücret iadesi talebinde bulunmayacağını, varsa tarafından kaynaklanan her türlü maddi/manevi zararı tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

14‐ Diğer Hükümler

a. Yukarıda belirtilen maddelerdeki hükümlerin, taraflardan herhangi biri tarafından uygulanmaması, herhangi bir hükmün geçersiz hale gelmesi, diğer haklardan feragat edilmesi anlamına gelmez, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korur. Ödeal, mekanik, elektronik veya iletişimsel arıza veya bozulma gibi kendi inisiyatifi dışında gerçekleşen nedenlerden ve kanunda sayılan mücbir sebeplerden kaynaklanan hatalar yüzünden, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirememekten sorumlu değildir.

b. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, Ödeal’ın faaliyet lisansını yitirmesi, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Taraflar önceden öngörmedikleri ve her türlü çabayı göstermelerine rağmen önleyemedikleri, tarafların iradeleri dışında meydana gelen, kanunen kabul edilen mücbir sebep halleri sebebi ile ve bu hallerin doğrudan etki ettiği edimler için yükümlülüklerini yerine getirmemeleri ya da geç yerine getirmeleri sebebi ile sorumlu olmayacaklardır.

Mücbir sebep durumunun meydana geldiğini iddia eden Taraf, söz konusu durumun meydana gelmesinden itibaren en geç 7 (yedi) takvim günü içinde, söz konusu mücbir sebep olayının Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi üzerinde yarattığı etkiyi noter kanalı ile diğer Tarafa bildirecektir. Eğer söz konusu Taraf, yukarıda belirtilen süre içinde diğer Tarafa böyle bir bildirimde bulunmazsa, aynı durum için mücbir sebep iddiasında bulunamayacaktır.

Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin, Mücbir Sebep nedeniyle 30 (otuz) takvim günü süre ile ifa edilememesi halinde, diğer Taraf, Sözleşme'nin tamamı ya da ifa edilemeyen bölümü ile ilgili olarak Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

15‐ Yetkili mahkeme ve icra daireleri

a. Ödeal gerek gördüğü takdirde, işbu sözleşmeye yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Bu durumda Ödeal, SATICI’yı işbu sözleşmenin “Bildirimler” başlıklı 12.maddesinde belirtilen yöntemlerden biriyle haberdar edecektir.

b. İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve İstanbul Merkez mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.